Centre Excursionista Ulldecona

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home RESSENYES EXCURSIONS Lo Riu Sénia

Lo Riu Sénia

Correu electrònic Imprimeix PDF

Complementant als reportatges sobre els ponts i els molins del riu Sénia a Ulldecona, volem afegir un recull fotogràfic des del seu naixement (Ports) fins la desembocadura (Mediterrani) i unes quantes dades que creiem força interessants.

Coneixem millor lo que tenim aprop de casa!

Aquest és un riu mediterrani de cabal irregular que té 66 km. de llargada i ocupa una conca de 228 km2, neix al Port, al barranc del Salt (60 mts. de caiguda), ja què sempre raja aigua.

Des del massís del Port fins la població de la Sénia (té aigua tot l’any), lo riu té un gran valor ecològic i disposa d’un important bosc de ribera o de galeria, i això lo fa ser un corredor biològic entre flora, fauna i lo riu (les arrels retenen l’aigua i subjecten lo sol en cas de riuades).

De la Sénia fins la desembocadura, avui dia acostuma a ser normalment un riu sec on només per plujes tempestuoses baixa, carregat de deixalles que acostuma a tirar la gent al riu. Lo riu no és un abocador de cap classe!!!

La varietat de flora és abundant (sarga, canyís, arç blanc, matissa, freixe, pi roig, arboç, avellaner, xop...), així com de fauna (teixó, rabosa, rata d’aigua, esquirol,  la llúdriga hi habitava fins als anys 70’. Aus com: polla d’aigua, oriol, merla, rossinyol, blauet, barbarroig, mallerenga blava...).

En l’aspecte paisatgístic de la canal a S. Pere és lo tram més atractiu, amb bonics i profunds tolls, algun petit salt d’aigua i trams amb ràpids. De Sant Pere al pont de Malany està format per pedra tosca i a partir d’allí ja s’eixampla notablement.

Té més de 20 fonts que l’alimenten fins a la Sénia; la F. dels Rossegadors és la més important i la de S. Pere la més coneguda.

Los usos actuals són lo reg, la pesca i lo bany.

Els usos tradicionals o l’aprofitament del riu pels homes: a través d’una peixera (resclosa, séquies, basses, cups o pous, per aconseguir la pressió necessària per engegar lo mecanisme per fer girar les moles) desviaven i conduien l’aigua cap a los enginys hidràulics:

*Farga o Martinet (fàbriques de ferro): hi havia 4. Les matèries primeres eren aigua, carbó de la fusta dels Ports i ferro de mines properes a l’actual “pantano”.

*Molins paperers: paper de fumar, cartulina, estrassa (molt contaminants).

*Molins fariners o d’oli: eren els més nombrosos, i al terme d’Ulldecona només hi havien d’aquests: Molí del Castell al Barri Castell, Molí l’Arbolí a Sant Joan del Pas i el Molí Nou al pont de l’Olivar, foren els més destacats, aviu encara de peu i amb altres usos. Destacar el Molí l’Hospital que és el què té l’utillatge més ben conservat (lo voreu 1 km. abans d’entrar a la Sènia al fons del riu)

*Central hidroeléctrica o batà: hi van haver 7 al principi del s.XX .

Fou regulat lo seu cabdal a inicis del segle XIV

Durant molt de temps els molins eren propietat del convent de Benifassar.

Fou prou important lo pleit al 1748 entre Ulldecona i la Sénia per l’aprofitament de les aigües.

 

Bibliografía: LO RIU SÉNIA,un apropament natural (C.E.R.)

lo Riu Sénia
20 fotos
 
 


Informació del perfil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.014 seconds, 2.40 MB
Application afterRoute: 0.017 seconds, 2.90 MB
Application afterDispatch: 0.135 seconds, 5.20 MB
Application afterRender: 0.177 seconds, 5.92 MB

Ús de memòria

6230280

16 consultes registrades

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1418845168' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'dk56d46mkjk8ig9i1dku4os6l6'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'dk56d46mkjk8ig9i1dku4os6l6','1418846068','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 60)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 102
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-17 19:54:28' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-17 19:54:28' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='102'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 60 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT parent, menutype, ordering
    FROM jos_menu
    WHERE id = 60
    LIMIT 1
 12. SELECT count(*)
    FROM jos_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND published='1'
    AND access <= '0'
    AND parent=0
    AND ordering < 4
 13. SELECT metakey
    FROM jos_content
    WHERE id = 102
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 33
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 15. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-17 19:54:28' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-17 19:54:28' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 20
 16. SELECT a.id AS id, a.title AS title, COUNT(b.id) AS cnt
    FROM jos_sections AS a
    LEFT JOIN jos_content AS b
    ON a.id = b.sectionid
    AND b.access <= 0
    AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2014-12-17 14:54:28' )
    AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2014-12-17 14:54:28' )
    WHERE a.scope = "content"
    AND a.published = 1
    AND a.access <= 0
    GROUP BY a.id 
    HAVING COUNT( b.id ) > 0
    ORDER BY a.ordering
    LIMIT 0, 7

S'han carregat els fitxers d'idioma

Cadenes no traduïdes mode diagnòstic

Cap

Cadenes no traduïdes mode dissenyador

Cap